Yükleniyor…

Her sistem gibi kurumlar da bölüm, takım ve çalışan gibi alt sistemlerden oluşur. Bütün olarak ve alt sistemleriyle birlikte kurumlar öğrenebilir ve gelişebilir. Ben bu öğrenme ve gelişme süreçlerine eğitim ve koçluk çalışmalarıyla destek oluyorum.

Eğitimlerimi her kurumun özgün ihtiyaç ve hedeflerine göre yeniden tasarlıyorum. Çoğunlukla kişilerarası ilişkiler, iletişim becerileri, yönetici ve liderlik yetkinliklerinin gelişimi ve davranış değişimi alanlarında 10-16 kişilik gruplarla birlikte öğrenme yaklaşımıyla çalışıyorum. Farkındalık çalışmaları, e-öğrenme, bireysel seanslar ve grup koçluğu ile desteklenmiş eğitimler veriyorum.
Yurt içinde ve yurt dışında halen vermekte olduğum eğitim programlarından bazılarının başlıkları ise:
Kendini Yönetme / Managing Self
Geribildirim / Feedback Skills

Psikolojik Oyunlar / Psychological Games

Danışmanlık Becerileri / Becoming A Distinctive Advisor
Kurum Kültürü / Cultural Change Programs